In het gedrag van je kind schuilt een levensles voor jou

Gepubliceerd op 20 mei 2021 om 12:31

Het is het diepste verlangen van een kind dat de ouder gelukkig is

Met de geboorte van mijn dochter werd ook mijn spiegel geboren. Een spiegel die mij zou confronteren met alles wat ik tot dan toe niet had willen zien. Dat begon bij haar geboorte: want ik schrok best wel van die krachtige, alles doordringende schreeuw. Dat je van je newborn ook kunt schrikken, dat had ik in de boekjes niet gelezen. Het schuldgevoel en de schaamte die daaruit voortkwamen, heb ik lang gevoeld.

spiegelgedrag kind - levensles voor de ouder

Dat je jezelf tegen kan komen in de opvoeding van je kind, is iets wat veel ouders zullen herkennen. Dat dit iets héél positiefs is, zullen minder ouders zich realiseren. In de meedogenloze spiegeltjes die onze kinderen ons voorhouden, schuilen prachtige kansen tot zelfontplooing. Helaas wordt problematisch gedrag van kinderen vaak niet begrepen, weggewuifd of afgedaan als lastig kind of "een fase". Een gemiste kans voor ouder én kind. Hoe je de levenslessen van je kind wél kan gaan herkennen, horen en zien, dat ga ik je in dit artikel vertellen. 

 

Kinderen zijn nauw verbonden met beide ouders

Kinderen voelen ouders haarfijn aan. Als een kind ter wereld komt, is het nog versmolten met de buitenwereld. Er is nog geen gevoel van afgescheidenheid. Het kind voelt zich letterlijk één met alles en iedereen om zich heen. Het voelt en ervaart dan ook vrijwel alles wat de personen in zijn directe omgeving ervaren. Kinderen ervaren de wereld met een open en pure blik. In feite, zien en voelen zij dus veel meer van ons dan wij van hen.

Kinderen wéten hoe het met de ouder gaat. 

Hoe gek het ook klinkt. Kinderen weten diep van binnen op onbewust niveau precies waar de schoen wringt bij de ouder. Ze voelen het in onze energie, horen het in onze stem, zien het in onze lichaamshouding. Dit weten reikt zelfs nog verder terug in de tijd. Het is het familieweten dat in onze genen opgeslagen ligt: in ons onderbewustzijn dragen we kennis mee van generaties terug. Kennis over trauma's en gebeurtenissen in onze familie. Kinderen staan in nauw contact met dit weten.

 

Het is het diepste verlangen van een kind dat de ouder gelukkig is.

De oorsprong van dit verlangen is een onvoorwaardelijke en diepe liefde van het kind voor de ouder. Niet alleen is dit een verlangen van het kind, het onderneemt daadwerkelijk actie om de ouder tot heling aan te zetten. Deze dynamiek speelt zich af op onbewust niveau. Als je kinderen er naar zou vragen, zouden de meesten het niet in woorden kunnen vatten. Maar wat doen ze er dan mee? Ze zetten deze onbewuste kennis om in gedrag. En dat is precies het gedrag dat de ouder als ongewenst of problematisch (of juist als sterk wenselijk) ervaart. Waarom? Omdat het onze pijnpunten raakt en ons hopelijk aanzet tot heling. 

 

Onaangenaam gedrag van een kind is een prachtige richtingaanwijzer en een ultieme kans voor zelfontwikkeling

Door deze kans te grijpen,ontwikkel je niet alleen jezelf maar ontwikkel je ook datgene wat jouw kind van jou nodig heeft. Als je als ouder verandert, verandert je kind met je mee. In negen van de tien gevallen  zal het onaangename gedrag van je kind minder worden of zelfs verdwijnen: het heeft namelijk zijn doel behaald en het kind krijgt waar hij behoefte aan heeft. Als ik dit zo zeg, klinkt het allemaal zo logisch en simpel. Toch interpreten we lastig gedrag van kinderen maar al te vaak als iets dat bij het kind hoort. We zijn niet gewend om te zoeken naar de boodschap achter het gedrag. En die is er altijd, want lastige kinderen bestaan niet, er bestaat alleen maar gedrag dat als lastig wordt ervaren.

 

Een persoonlijk voorbeeld

Ik ervaarde het huilen van mijn dochter als storend. In plaats van dat het me aanzette tot troosten en toenadering (wat ik in alle boekjes las), stootte het mij af. Ik voelde mij er schuldig over. Zo schuldig dat ik besloot te gaan onderzoeken waardoor dit kwam. Ik ontdekte dat ik bang was voor pijn en verdriet en dat ik absoluut niet wist hoe ik ermee om moest gaan. Toen ik meer in contact kwam met deze emoties, en ik leerder hoe ik er wel mee om kon gaan, heelde ik een stuk in mijzelf. Niet alleen herstelde ik het contact met dat stuk in mij, ik voelde ook een diepere verbinding met mijn dochter en ik kon haar de troost bieden die zij nodig had.

 

Welke boodschap heeft jouw kind voor jou?

Onderstaande vragen helpen jou om de levensles, die jouw kind je komt brengen, helder te krijgen. Beantwoord de vragen voor jezelf, schrijf ze op zonder na te denken. Tip: je kunt je antwoorden ook eerst op audio opnemen en later uitschrijven. Zo kun je vrijuit praten zonder gehinderd te worden door de snelheid waarmee je schrijft.

 

stap 1. Omschrijf het gedrag van je kind waar jij moeite mee hebt. Schrijf zo objectief mogelijk het gedrag van je kind op, wat doet het juist wel, of juist niet, wat zegt het?

stap 2. Wat is jouw reactie op je kind? Wat voel je? Wat denk je? Wat roept het bij je op? 

stap 3. Herschrijf nu de tekst van stap 1: vervang de naam van je kind door jouw eigen naam

stap 4. Lees de tekst nu met een open hart en open blik. Soms is de boodschap letterlijk, soms symbolisch. Probeer de symboliek te voelen en te ontdekken. Voel de woorden: je lichaam weet precies wanneer iets klopt. Als je voelt dat het niet klopt, kan dit wijzen op een blinde vlek.

stap 5. Pak daarna de tekst van stap 2 erbij. Dit is hoe jij omgaat me het kind in jou. De manier waarop je omgaat met je echte kind, is namelijk hetzelfde als hoe jij omgaat met je innerlijke kind. 

 

Ervaar, erken en omarm hoe het nu is.

Wat belangrijk is als je bovenstaande doet: zie en ervaar de situatie en de levensles zoals deze nu voor jou helder wordt. Laat alles er in liefde zijn, verander het niet. Laat het er zijn en draag het de komende tijd met je mee als een pasgeboren kindje dat al jouw liefde en aandacht nodig heeft. Als je bijvoorbeeld ontdekt dat jouw kind altijd zo driftig wordt omdat jij je boosheid onderdrukt, erken dan dat dit de boodschap is die jouw kind je komt brengen. Je hoeft nu nog niet meteen aan de slag te gaan met het uiten van je boosheid. Alleen maar erkenning van hoe het nu is, dat is even voldoende. Zeg tegen jezelf: "en zo is het". Dit kan een eerste stap zijn die al grote veranderingen teweeg brengt, maar het kan ook een ministapje zijn in een groter proces dat nog enige tijd (maanden, jaren...) kan duren.

 

Als je er niet uitkomt, de boodschap blijft vaag en je begrijpt het niet, dan ben je van harte welkom in mijn praktijk of voor een online spiegelsessie. Eén of twee sessie zijn vaak al voldoende om tot grote inzichten te komen.


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.